+

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Virtual Trade Kft. (4600 Kisvárda, Krúdy park 5/b. adószám: 23559275-2-15) (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.fashionstore.viltor.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.fashionstore.viltor.hu weboldalon és aloldalain (továbbiakban: Weboldal vagy Webáruház) keresztül történik. Az Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

 

Szerződés létrejötte: 
A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A Weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden internet felhasználó számára, regisztráció nélkül is. 
A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon, személyesen és elektronikus levélben van lehetőség. Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés jön létre. A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt az Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). 
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltatói adatok:

Név: Virtual Trade Kft.

Székhely: 4600 Kisvárda, Krúdy park 5/b.

Telephely: 4600 Kisvárda, Csillag utca 21.

Cégjegyzékszám: 15-09-078351

Adóigazgatási azonosítószám: 23559275-2-15

E-mail: info@virtualcomputer.hu

Telefonos elérhetőség: 0670/596-9659

 

Regisztráció menete:
A Regisztrációra az oldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profil menüpontra kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni. Ezt az ügyfélszolgálatnak küldött erre vonatkozó e-mail üzenettel teheti meg. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. 
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős.

 

Megrendelés folyamata:
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza (kivéve viszonteladói bejelentkezés esetén). A termékek vételára alapesetben nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosulás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 

Az Ügyfél a terméket a "Kosárba" gomb lenyomásával teszi a megrendelni kívánt termékeihez, a "Kosár" módosítására, megtekintésére a Weboldalon látható jobb felső ikon ad lehetőséget. Ezt követően meg tudja adni a szállítási/fizetési, számlázási adatokat. Lehetőség van a "Megjegyzés" rovatban külön megadni plusz információkat. Ezután megtörténik a rendelés leadása, melyet visszaigazoló e-mail igazol. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy cégünk MINDEN vásárlásról Áfá-s számlát (névre szóló számlát) bocsájt ki.
Tehát a vásárlás feltétele minden esetben az Áfá-s számla, és az ehhez szükséges adatok megadása az ügyfél részéről. Amennyiben Ön ehhez semmiképpen nem járul hozzá, nem áll módunkban a megrendelését teljesíteni. 

A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ide nem értve a szállítási költséget. 

Jótállás:

Kötelező jótállás:
Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Minden egyes termék mellett külön-külön felvan tüntetve a garanciális időszak. 

 

Felelősségvállalás:
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 
Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
 
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői Jogok:
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Kapcsolat

  • 4600 Kisvárda, Csillag utca 21.
  • 06-70/596-9656
  • info[kukac]fashionstore.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.