+

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájéjoztató

A Virtual Trade Kft. (székhely: 4600 Kisvárda, Krúdy park 5/b. cégjegyzék száma: 15-09-078351) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

Bízhat abban, hogy Webáruházunkban az adatkezelés átláthatóan és megbízhatóan történik, és megteszünk mindent, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljük. Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait.

Adatkezelőnk az Ön személyes adatait és a hozzá megadott információkat az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a vásárlók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) teljes körű betartásával kezeli.

 

A GDPR szerint az adatkezelő:

Név: Virtual Trade Kft.

Cégjegyzékszám: 15-09-078351

Székhely: 4600 Kisvárda, Krúdy Park 5/b.

Telephely: 4600 Kisvárda, Csillag utca 21.

Adószám: 23559275-2-15

Elérhetőség: 0670/596-9656

E-mail cím: fashionstore.vt@gmail.com

 

Személyes adat: személyes adatnak minősül egy természetes személlyel kapcsolatba hozható minden adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az adatkezelés a személyes adatok körében magában foglalja a személyes adatok felvételét és tárolását, feldolgozását, hasznosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását és a további feldolgozásuk megakadályozását.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján a személyes adat az érintett hozzájárulásán túl akkor kezelhető, ha annak kezelését törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzat rendelete elrendeli (kötelező adatkezelés).

Infotv. 3. § 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személy

Infotv. 3. § 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adattovábbítás:

Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzett felé kerül továbbításra:

 - Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

 

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük:


 GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra. 
 GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan. 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében. 
 GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózzuk a belépési kísérleteket.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése
Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a  megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása.


Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
Az adatkezelés további jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), továbbá az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.

 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

Kapcsolat

  • 4600 Kisvárda, Csillag utca 21.
  • 06-70/596-9656
  • info[kukac]fashionstore.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.